Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Zbigniew został potrącony przez samochód. Doznał urazu wielonarządowego, czaszkowo-mózgowego, stłuczenia płuc, złamania podudzia prawego, utrzymuje się niedowład czterokończynowy spastyczny.