Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W lipcu 2013 r. Zdzisław przeszedł krwotok do układu komorowego mózgu, a następnie zawał prawej półkuli mózgu. Cierpi na niedowład połowiczy lewostronny.