Przekaż darowiznę

Na skutek błędu lekarskiego Pani Zofia cierpi na ropień rdzenia kręgowego.