Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Zosia w sierpniu 2019 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Doznała pęknięcia czaszki schodzącego do prawego oczodołu. Dziewczynka pionizowana, siedzi z podparciem, je samodzielnie, nie kontroluje potrzeb fizjologicznych.