Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Dziewczynka cierpi na zespół wad wrodzonych: zespół Dandy Walkera, hipoplazję ciała modzelowatego. W maju 2010 roku przeszła zapalenie mózgu. Utrzymuje się pozapalne wodogłowie, niedowład spastyczny z licznymi przykurczami, padaczka.