Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Kamil uległ ciężkiemu wypadkowi motocyklowemu podczas zawodów żużlowych. Na skutek wypadku nastąpiło złamanie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Aktualnie utrzymuje się stan porażenia kończyn dolnych.