Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Od dnia 17.02.2019 r. kiedy doznałem udaru mózgu moje życie uległo zmianie. Do tego dnia byłem sprawnym człowiekiem, pracowałem.

W skutek udaru mam niedowład połowiczny lewostronny, zaburzenia mowy, nie mogę chodzić, poruszam się tylko na wózku inwalidzkim. Chciałbym wrócić do sprawności aby stanąć i chodzić o własnych siłach. Wymagam intensywnej rehabilitacji, a to już jest koszt na jaki mnie nie stać. Otrzymuję tylko świadczenie 500 zł z powodu udaru oraz 215 zł z gminy. Na same leki wydaje miesięcznie wraz z artykułami higienicznymi 300 zł.

Liczę na dobre serca darczyńców, którzy wspomogą mnie choć drobną kwotą. Ja kiedy byłem sprawnym zawsze kiedy tylko mogłem pomagałem innym.

Teraz jestem zależny od pomocy dobrych ludzi. Opiekę zapewnia mi moja żona, która też nie ma zdrowia bo także jest po udarze. Myślę, że jeszcze doczekam radości z poprawy mojego stanu zdrowia.