Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Adam w sierpniu 2018 r. uległ wypadkowi samochodowemu. Doznał stłuczenia prawego płuca, licznych złamań w obrębie klatki piersiowej, bez złamań w obrębie kręgosłupa. W chwili obecnej jest wydolny oddechowo i krążeniowo. Pozostaje w kontakcie logicznym i werbalnym, żywiony doustnie.