Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mateusz przeszedł wypadek komunikacyjny jako mały chłopiec. Ze skutkami tego tragicznego zdarzenia boryka się do dziś, a jego walka o sprawność nadal trwa. Potrzebuje rehabilitacji, by mieć szansę na takie życie, jakie prowadzą jego rówieśnicy. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna a Mateusza, ani jego bliskich nie stać na opłacenie jej. Twoja pomoc, to jedyna szansa, by mógł on nadal toczyć walkę o swoją przyszłość.