Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pani Agnieszka doznała pęknięcia tętniaka tętnicy podstawnej mózgu z następowym krwawieniem podpajęczynówkowym. Utrzymuje się porażenie połowicze prawostronne. Nadciśnienie, cukrzyca. Wymaga systematycznej rehabilitacji.