Pani Agnieszka doznała pęknięcia tętniaka tętnicy podstawnej mózgu z następowym krwawieniem podpajęczynówkowym. Utrzymuje się porażenie połowicze prawostronne. Nadciśnienie, cukrzyca. Wymaga systematycznej rehabilitacji.