Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Agnieszka doznała krwotoku śródczaszkowego okołoporodowego z przebiciem do komór w 2012 roku. Założono zastawki komorowo- otrzewnowe. Występuje porażenie czterokończynowe, spastyczne, przykurcze, afazja. Wymaga rehabilitacji.