Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Aniela urodziła się z wadą słuchu na poziomie 60-70 db oraz rozszczepem podniebienia. Obecnie jest po operacji podniebienia i po operacji poprawiającej jakość słuchu. Wymagana jest rehabilitacja oraz aparaty słuchowe.