Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Agnieszka choruje na pląsawice. Jej leczenie pochłania ogromne kwoty pieniędzy. Potrzebna jest jej również rehabilitacja, na którą bliscy nie mają już środków.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie.