Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Damian był utalentowanym piłkarzem. Wpadł w złe towarzystwo i uzależnił się od narkotyków. W związku z tym przebywał na odwykach, rodzice o niego walczyli, ale bezskutecznie. Dwa lata temu przeszedł spowodowany środkami odurzającymi udar. Zawsze miał bardzo dobry kontakt z mamą, wieczorem, gdy doszło do zdarzenia, wyszedł z domu, a gdy wrócił, przyszedł do matki powiedzieć, że ją kocha, po czym usiadł w fotelu. Mama wstała w nocy i zauważyła syna siedzącego z odchyloną do tyłu głową w fotelu i ciężko oddychającego. Karetka zabrała go do szpitala, gdzie okazało się, że przeszedł udar. Dziś jest świadomy, zaczyna mówić i potrzebuje rehabilitacji.