Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Damian- uczestnik wypadku komunikacyjnego we wrześniu 2018 r. Doznał obrażeń wielonarządowych, stłuczenia mózgu, urazu klatki piersiowej, złamania lewej kości udowej, piszczelowej, licznych ran szarpanych, złamania kości miednicy.