Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

U Edwarda nastąpiło pęknięcie tętniaka mózgu, przebywa w szpitalu. Rozpoznano czterokończynowy paraliż. Pacjent jest leżący i kontakt z nim jest ograniczony. Wymaga długiej i intensywnej rehabilitacji.