Przekaż darowiznę

Stan po operacji guza mózgu, niedowład lewostronny, padaczka objawowa lekooporna.