Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Eryka urodziła się bez kończyny górnej prawej,cierpi z powodu wrodzonego zwichnięcia stawu łokciowego ze skróceniem kości łokciowej lewej, wrodzony brak kości udowej, podudzia lewego, wrodzony niedorozwój bliższej części kości udowej ze zwichnięciem stawu biodrowego prawego, amelia strzałkowa z podwichnięciem w stawie kolanowym, stopa płasko koślawa.