Przekaż darowiznę

Eryk podczas pobytu w Niemczech uległ wypadkowi komunikacyjnemu i stracił sprawność. Na jego skutek boryka się z problemami zdrowotnymi i potrzebuje intensywnej rehabilitacji, żeby móc odzyskiwać dawną sprawność.

Twoja pomoc może umożliwić mu osiągnięcie celu, jakim jest powrót do zdrowia.