Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Eryk podczas pobytu w Niemczech uległ wypadkowi komunikacyjnemu i stracił sprawność. Na jego skutek boryka się z problemami zdrowotnymi i potrzebuje intensywnej rehabilitacji, żeby móc odzyskiwać dawną sprawność.

Twoja pomoc może umożliwić mu osiągnięcie celu, jakim jest powrót do zdrowia.