Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Daniel to cudowny mąż,  ojciec trójki dzieci (niepełnosprawnego Roberta 12 lat, Filipka 10 lat i 2-letniej Hani). Uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym ledwo uszedł z życiem.  Doznał złamania miednicy, nosa, szczęki, obu rąk, nogi, żeber, kręgosłupa oraz szeregu innych obrażeń. Przechodzi przez szereg operacji. Mają one mają pomóc przygotować go na długą i kosztowną rehabilitację. 

Daniel jest jedynym żywicielem swojej rodziny, która robi wszystko, by do nich wrócił. Wasza pomoc jest niezbędna, by marzenia się spełniły i Daniel miał szansę w pełni sił wrócić do ukochanych bliskich.