Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Grażyna uległa wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażerka w lutym 2010 roku. W wyniku tego doznała złamania kręgu C2,C7, Th2, Th3, Th4,ran głowy oraz ostra niewydolność oddechowa. Doszło do porażenia kończyn dolnych oraz niedowładu kończyn górnych. Po wypadku u poszkodowanej następuje zanik mięśni – konieczna jest rehabilitacja, ma kłopoty z siedzeniem na wózku inwalidzkim, nastąpiło znaczne pogorszenie wzroku, znaczne ograniczenie chwytności dłoni. Obecnie prowadzi leżący tryb życia (głównie przez zanik mięśni) wymaga rehabilitacji, nie ma dostosowanej łazienki, mieszka na 4 piętrze budynku bez windy.