Przekaż darowiznę

Pan Grzegorz uległ wypadkowi komunikacyjnemu, wynikiem którego jest uraz wielomiejscowy, złamanie stropu panewki, stawu biodrowego i kości biodrowej, skręcenie kręgosłupa szyjnego. Występują zaburzenia depresyjne.