Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Grzegorz uległ wypadkowi komunikacyjnemu, wynikiem którego jest uraz wielomiejscowy, złamanie stropu panewki, stawu biodrowego i kości biodrowej, skręcenie kręgosłupa szyjnego. Występują zaburzenia depresyjne.