Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Grzegorz uległ wypadkowi podczas zjazdu na nartach, gdy uderzył w zaparkowane auto. Doznał wtedy ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, którego następstwem jest śpiączka mózgowa. Niedowład czterokończynowy, bez kontaktu werbalnego i pozawerbalnego. Wymaga całodobowej opieki.