Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Grzegorz w 2010 roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu – jadąc rowerem został potrącony przez samochód, w wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała w postaci: ostrego pourazowego krwiaka podtwrdówkowego nad prawą półkulą mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, obrzęku mózgu, krwawienia podpajęczynówkowego pourazowego, stłuczenia krwotocznego mózgu prawej okolicy skroniowej, złamania kości ciemieniowej i skroniowej lewej, złamania bocznej ściany oczodołu lewego i łuku jarzmowego lewego, podejrzenia stłuczenia płuc. Niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowała niedowład obustronny, od 2012 roku występuje padaczka pourazowa.