Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Ilona w lipcu 2015 przebyła krwotok śródmózgowy prawej półkuli mózgu, we wrześniu 2015 przebyła operację usunięcia naczyniaka tętniczo tylnego wzgórza prawego. Utrzymuje się niedowład lewostronny.