Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pani Irena została potrącona na pasach przez samochód w grudniu 2018 r. Nastąpił uraz wielomiejscowy i uraz głowy, który spowodował zmiany w mózgu. Obecnie dzięki leczeniu i rehabilitacji udało się uzyskać z Panią Ireną kontakt. Wciąż wymaga stałej rehabilitacji.