Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Jacek spadł z rusztowania i doznał urazu rdzenia kręgowego, złamania trzonów C5, C6, stłuczenia rdzenia kręgowego, porażenia kończyn dolnych, niedowładu kończyn górnych.