Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Jagoda przebywała pod wodą na tyle długo, że ustała praca serca. Dzięki intensywnej reanimacji obecnego na basenie lekarza, a następnie pogotowia ratunkowego, przywrócono pracę serca i krążenie. Jagoda nie odzyskała jednak przytomności. Przebywała w stanie śpiączki przez okres czterech tygodni. Na skutek zdarzenia oraz długotrwałej śpiączki Jagoda cierpi na upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, upośledzenie narządu ruchu, choroby neurologiczne.