Przekaż darowiznę

Joanna miała wypadek w 2016r. Uderzyła w drzewo, w konsekwencji czego doznała wiele urazów. Jest całkowicie niesamodzielna. Aktualnie przebywa  w ZOLu, ale odwiedza ją często mama.

Przed wypadkiem pracowała w sklepie i w trakcie powrotu z pracy zdarzył się ten wypadek.