Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Joanna miała wypadek w 2016r. Uderzyła w drzewo, w konsekwencji czego doznała wiele urazów. Jest całkowicie niesamodzielna. Aktualnie przebywa  w ZOLu, ale odwiedza ją często mama.

Przed wypadkiem pracowała w sklepie i w trakcie powrotu z pracy zdarzył się ten wypadek.