Przekaż darowiznę

Julia w wieku 18 miesięcy zaczęła tracić nabyte umiejętności (mowa, posługiwanie się rękoma, przestała wstawać). Po licznych badaniach zdiagnozowano chorobę neurologiczną – zespół Retta. Cierpi na padaczkę objawową, zespół piramidowy i móżdżkowy oraz skrzywienie kręgosłupa.