Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Julia w wieku 18 miesięcy zaczęła tracić nabyte umiejętności (mowa, posługiwanie się rękoma, przestała wstawać). Po licznych badaniach zdiagnozowano chorobę neurologiczną – zespół Retta. Cierpi na padaczkę objawową, zespół piramidowy i móżdżkowy oraz skrzywienie kręgosłupa.