Przekaż darowiznę

Kacper choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Poza tym niedowład spastyczny czterokończynowy (postać mieszana piramidowo- pozapiramidowa) z afazją motoryczną. Nabyta choroba neurologiczna – według zaświadczenia lekarskiego.