Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Kacper choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Poza tym niedowład spastyczny czterokończynowy (postać mieszana piramidowo- pozapiramidowa) z afazją motoryczną. Nabyta choroba neurologiczna – według zaświadczenia lekarskiego.