Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Kamil na skutek skoku na płytką wodę złamał kręgosłup. Ma zmiażdżony rdzeń. Porażenie czterokończynowe. W skutek tego urazu miał poważne problemy z płucami oraz sercem.