Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Grzegorz przeszedł udar. Na jego skutek cierpi na niedowład i potrzebuje intensywnej rehabilitacji, żeby móc odzyskiwać sprawność.

Twoja pomoc może umożliwić, osiągnąć cel, jakim jest powrót do zdrowia.