Przekaż darowiznę

Karol uległ wypadkowi samochodowemu skutkiem którego jest uraz czaszkowo – mózgowy i porażenie lewej strony.