Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Karol uległ wypadkowi komunikacyjnemu w marcu 2019 r., w wyniku którego doznał urazu klatki piersiowej, głowy, miednicy i wielomiejscowego rozerwania obu płuc.