Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Karolina uległa wypadkowi komunikacyjnemu skutkiem czego był uraz wielomiejscowy z dominującym urazem czaszkowo – mózgowym. Objawy uszkodzenia pnia mózgu, żywiona przez sondę.