Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Kazimierz mając 18 lat stracił obie nogi. W 2014 roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Mężczyzna poruszał się wózkiem inwalidzkim elektrycznym, doznał urazu głowy i złamań kości.