Przekaż darowiznę

Kinga uległa wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku czego doznała urazu wielonarządowego, rozległego urazu czaszkowo-mózgowego, złamania przekrętowego lewej kości udowej, złamania szyjki kości udowej prawej, cierpi na wodogłowie pourazowe.