Przekaż darowiznę

W dniu 28. sierpnia 2010 doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł ojciec i jedyny opiekun Klaudii, Mateusza, Karoliny i Patryka. Rodzeństwem zaopiekowała się babcia. Jej skromne źródło utrzymania zaspokaja jednak jedynie podstawowe potrzeby rodziny. Fundacja VOTUM udostępniła swoje konto w celu gromadzenia środków na poprawę warunków bytowych tragicznie osieroconego rodzeństwa. Ty też możesz wesprzeć Klaudię, Mateusza, Karolinę i Patryka. Każda złotówka się liczy.