Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W dniu 28. sierpnia 2010 doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł ojciec i jedyny opiekun Klaudii, Mateusza, Karoliny i Patryka. Rodzeństwem zaopiekowała się babcia. Jej skromne źródło utrzymania zaspokaja jednak jedynie podstawowe potrzeby rodziny. Fundacja VOTUM udostępniła swoje konto w celu gromadzenia środków na poprawę warunków bytowych tragicznie osieroconego rodzeństwa. Ty też możesz wesprzeć Klaudię, Mateusza, Karolinę i Patryka. Każda złotówka się liczy.