Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Kornelia urodziła się w 30 tygodniu ciąży, wczesne narodziny spowodowały szereg komplikacji – retinopatia wcześniacza, dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowie , niedowład czterokończynowy, w późniejszym rozwoju stwierdzona padaczka.