Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Krzysztof w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał urazu czaszkowo-mózgowego, licznych złamań twarzoczaszki, złamania otwartego lewej kości ramiennej, trwałego urazu gałki ocznej lewej. Stan po tracheotomii i po założeniu gastrostomii odżywczej.