Przekaż darowiznę

U Krzysztofa jako następstwo kraniotomii przeprowadzonej w celu usunięcia tętniaka utrzymuje się niedowład prawostronny. Zespół Gilberta (zaburzenia metabolizmu bilirubiny), stan po usunięciu polipów esicy, następstwa zawału mózgu.