Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

U Krzysztofa jako następstwo kraniotomii przeprowadzonej w celu usunięcia tętniaka utrzymuje się niedowład prawostronny. Zespół Gilberta (zaburzenia metabolizmu bilirubiny), stan po usunięciu polipów esicy, następstwa zawału mózgu.