Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Lena ma ponad 2 lata i urodziła się z delecją długiego ramienia chromosomu dziesiątego, co wiąże się między innymi z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, współtowarzyszącą padaczką i małogłowie. Mimo swojej choroby i częstych pobytów w szpitalu Lenka jest radosnym dzieckiem, które zawzięcie dąży do postawienia swojego pierwszego kroku. Zwracamy się do państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na sfinansowanie rehabilitacji Leny, wymaganego sprzętu rehabilitacyjnego oraz na stworzenie pokoju sensorycznego. Dziękujemy