Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Łukasz doznał urazu wielonarządowego i niedowładu czterokończynowego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Stan po wymianie panewki stawu biodrowego i rekonstrukcji miednicy. Całkowita ślepota, obecnie leczony z powodu kamicy odlewowej obu nerek.