Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Maciej uległ wypadkowi komunikacyjnemu w grudniu 2016 roku. Chłopak jadąc samochodem, stracił nad nim panowanie i zderzył się z innym samochodem.