Przekaż darowiznę

Marcin uległ wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer samochodu, w wyniku zdarzenia nastąpił uraz wielonarządowy – złamanie trzonu kręgu C6 i C7, złamanie wyrostków stawowych C3, C6, C7, porażenie kończyn dolnych, niedowład kończyn górnych, odma opłucnowa lewostronna, występują zaburzenia afektywne.