Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marcin został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako pasażer auta. W wyniku zdarzenia u Marcina nastąpił uraz kręgosłupa szyjnego z urazem rdzenia kręgowego, uszkodzenie płuc, uszkodzenie serca. Utrzymuje się czterokończynowy niedowład.