Dziękujemy za wsparcie

Marcin jest po NZK (podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego) z posocznicą gronkowca powikłaną niewydolnością krążeniowo-oddechową. Cechy obrzęku mózgu. Po wielokrotnym NZK występuje padaczka pourazowa, encefakopatia niedokrwienno-niedotlenieniowe. Przytomny bez kontaktu i reakcji na bodźce zewnętrzne.