Przekaż darowiznę

Marek Biernat w październiku 2019 r. w wieku 56 doznał rozległego wylewu w lewej półkuli mózgu, czego konsekwencją jest prawostronny paraliż oraz globalna afazja, co uniemożliwia jego samodzielne funkcjonowanie. Każdego dnia Marek dzielnie walczy podczas rehabilitacji o powrót do sprawności. Jest bardzo zdyscyplinowanym pacjentem, wkładającym 100% swoich możliwości podczas każdego ćwiczenia. Brak możliwości komunikacji z Bliskimi spowodowany afazją jest bardzo trudnym doświadczeniem. Jedynie długotrwała rehabilitacja umożliwi mu powrót do zdrowia.