Przekaż darowiznę

Marek uległ wypadkowi podczas szlifowania. Uderzenie w głowę przez tarczę szlifierską spowodowało wieloodłamowe złamanie kości czołowej, zatoki czołowej z wgłobieniem odłamów kostnych przedniej jamy czaszki, niewielkie stłuczenie płata czołowego. Z rany sączył się płyn mózgowo – rdzeniowy. Zakwalifikowany do pilnej operacji plastyki złamań kostnych. Okres pooperacyjny i hospitalizacyjny bez powikłań, stan dobry, bez dolegliwości bólowych. Rany pooperacyjne zagojone.